Qeverisja e hapur
është një qeverisje
e përgjegjëshme

Mundësojmë të dhëna mbi financat vendore
në mënyrë sistematike dhe të kuptueshme
për publikun.

Çfarë ju mundësojmë?

Platforma e Financave Vendore u vjen në ndihmë aktivistëve, Organizatave të Shoqërisë Civile, medias, bashkive, studiuesve, ekspertëve, etj. të kuptojnë dhe monitorojnë përdorimin e fondeve publike nga bashkitë.

Mbi Financat Vendore

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2021 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Më shumë informacion »

Publikimet më të fundit
Si të na kontaktoni

Autostrada Tiranë — Durrës, km 7
Tiranë, Shqipëri

Tel. (+355) 424 07423-4
Fax. (+355) 424 07425
Mob. (+355) 697 082668