Platforma

Iniciativa

Ngritja e kësaj platforme vjen si propozim i Co-PLAN, Institutit për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore, mbështetur nga fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, SOROS.

Aktorët

Ministria e Financave, Ministri I Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore, Njësitë e qeverisjes Vendore, Organizatat e Shoqerise Civile (OSHC), Media

Objektivat

Qëllimi I ngritjes së kësaj platforme është të sigurojë mbështetje për OSHC dhe aktorë të tjerë të interesuar për të aksesuar, kuptuar, monitoruar dhe përdorur në mënyrë analitike të dhënat mbi performancën financiare në nivel vendor në Shqipëri.

Përdoruesit

Njësitë e Qeverisjes Vendore, Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të), Media, Universitetet, Institutet Kërkimore dhe Profesionistët, Shoqatat e Njësive të Qeverisjes Vendore

Si te perdor platformen

Na Kontaktoni

Shkruani mbi çfarë ju intereson më shumë. Kërkesat tuaja janë të rëndësishme për ne.