Gjithë videot

Raporti i Financave Vendore 2020T1

Zhvillimet kryesore në financat vendore gjatë periudhës janar - mars 2020

Raporti i Financave Vendore 2020T2

Zhvillimet kryesore në financat vendore gjatë periudhës janar - qershor 2020


Raporti i Financave Vendore 9M2020

Zhvillimet kryesore në financat vendore gjatë periudhës Janar - Shtator 2020

Forumi i Financave Vendore

Forumi i Financave Vendore

Raporti i Financave Vendore 2020

Raporti i Financave Vendore 2020


Raporti i Financave Vendore 2021T1

Financat Vendore 9M2021

Financat Vendore 9M2021

Perceptimi qytetar mbi taksimin vendor dhe shërbimet

Perceptimi qytetar mbi taksimin vendor dhe shërbimet


Perceptimi qytetar mbi taksimin vendor dhe shërbimet

Perceptimi qytetar mbi taksimin vendor dhe shërbimet

Raporti i Financave Publike Vendore 2022T1

Raporti i Financave Publike Vendore 2022T1

Zhvillimet kryesore në financat publike vendore në 9M2022

Financat Vendore 9M2022


Financat vendore 2023

Projekti i financave vendore: zhvillime 30/06/2023

Financat vendore 2023

Projekti i financave vendore: zhvillime 30/06/2023

Mbi Financat Vendore

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2021 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Më shumë informacion »

Publikimet më të fundit
Si të na kontaktoni

Autostrada Tiranë — Durrës, km 7
Tiranë, Shqipëri

Tel. (+355) 424 07423-4
Fax. (+355) 424 07425
Mob. (+355) 697 082668

jQuery(document).on('ready', function () { // initialization of popups $.HSCore.components.HSPopup.init('.js-fancybox'); // initialization of carousel $.HSCore.components.HSCarousel.init('.js-carousel'); });