Gjithë videot

Raporti i Financave Vendore 2020T1

Zhvillimet kryesore në financat vendore gjatë periudhës janar - mars 2020

Mbi Financat Vendore

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2018 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Më shumë informacion »

Publikimet më të fundit
Si të na kontaktoni

Autostrada Tiranë — Durrës, km 7
Tiranë, Shqipëri

Tel. (+355) 424 07423-4
Fax. (+355) 424 07425
Mob. (+355) 697 082668

jQuery(document).on('ready', function () { // initialization of popups $.HSCore.components.HSPopup.init('.js-fancybox'); // initialization of carousel $.HSCore.components.HSCarousel.init('.js-carousel'); });