Treguesit e performancës financiare

Shënim: Të dhënat në grafikët e mëposhtëm janë progresive.

Mbi Financat Vendore

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2018 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Më shumë informacion »

Publikimet më të fundit




Si të na kontaktoni

Autostrada Tiranë — Durrës, km 7
Tiranë, Shqipëri

Tel. (+355) 424 07423-4
Fax. (+355) 424 07425
Mob. (+355) 697 082668